برنامه کلاس های آنلاین گروهی به شرح زیر می باشد.

درصورت نیاز به آموزش مربوط به کلاس های آنلاین مراجعه کنید.

برنامه کلاس های شنبه

برنامه کلاس های یکشنبه

برنامه کلاس های دوشنبه

برنامه کلاس های سه شنبه

برنامه کلاس های چهارشنبه

برنامه کلاس های پنجشنبه