ما در این جا لیست کلمات انگلیسی مربوط به بانک را برای شما آورده‌ایم. می توانید مشابه با آن، به نوشتن چنین لیستی در مورد موضوعات دیگر بپردازد و از این طریق دایره لغات انگلیسی خود را افزایش دهید.
کلمات و اصطلاحات بانکی در فارسی کلمات و اصطلاحات بانکی در انگلیسی
بانک bank
شعبه branch
دستگاه خودپرداز ATM(automated teller machine)
دستگاه خودپرداز cashpoint
دستگاه خودپرداز cash machine
ارباب رجوع client
پاسخگو teller
مشتری customer
صندق دار cashier
واریز کردن deposit
برداشت کردن withdraw
موجودی balance
رسید واریزی deposit receipt
رسید واریزی deposit slip
صندوق امانات safety-deposit box
بدیهی debt
اسکناس bill
پول نقد cash
سکه coin
وام بانکی loan
وام بانکی بلند مدت long-term loan
وام قرض الحسنه interest-free loan
تمدید کردن وام renew a loan
وام خرید مسکن housing procurement loan
کارت بانک bank card
کاربت عابر بانک credit card
حوالی بانکی draft
سود بانکی / بهره interest
رهن بانک mortgage
بانکی، بانکدار، صراف banker
دفتر دار/ ثبت کننده bookkeeper
اعتبار credit
ارز currency
صورت های مالی bills
قرض گرفتن borrow
قرض دادن lend
پول money
پرداخت pay
ذخیره/ پس انداز save
پس انداز ها savings
نگهبان guard
خزانه/محل نگهداری پولها در بانک vault
برداشت withdraw
اصطلاحات مربوط به بانک در انگلیسی

کلمات و اصطلاحات مربوط به حساب بانکی

کلمات و اصطلاحات بانکی در فارسی کلمات و اصطلاحات بانکی در انگلیسی
حساب بانکی bank account
باز کردن حساب بانکی open an account
بستن حساب بانکی close an account
مسدود کردن حساب بانکی block an account
گواهی سپرده certificate of deposit
حساب جاری checking account/current account
حساب پس انداز saving account
حساب مشترک joint account
دفترچه حساب بانکی passbook
حسابدار accountant
حساب account
حسابرس/ بازرس دفاتر محاسباتی auditor
مدیر حساب بانکی account manager
شماره حساب پس انداز savings account number
شماره حساب جاری checking account number
صورت حساب بانکی bank statement
اصطلاحات مربوط به بانک در انگلیسی

کلمات و اصطلاحات مربوط به چک

کلمات و اصطلاحات بانکی در فارسی کلمات و اصطلاحات بانکی در انگلیسی
چک check/cheque
دسته چک checkbook/chequebook
چک تضمینی certified cheque/certified check
چک سفید امضا blank check/blank cheque
چک پول / سفر چک traveler’s check/traveler’s cheque
چک تاریخ گذشته stale check/stale cheque
چک رمزدار cashier’s check/cashier’s cheque
چک مدت دار post-dated check
چک برگشتی bounced check
چک بی محل bad check
چک غیر حامل crossed check
چک در وجه check to order of
وصول چک check clearing
ته چک counterfoil / check stub
چک کشیدن draw a check
برگشت خوردن (چک) bounce
پشت نویسی چک endorse
سفته promissory note
برات bill of exchange
چک بی محل / بیش از اعبتار حواله کردن overdraft
چک را نقد کردن Cash a check
اصطلاحات مربوط به بانک در انگلیسی

اگر مقاله ی بهترین راه یادگیری لغات انگلیسی انگلیشدان را مطالعه کرده باشید، می دانید که یادگرفتن لغات موضوعی، یعنی لیستی از لغات که مرتبط با یک موضوع خاص باشند، به شدت موثرتر است از یادگیری لیستی از لغات نامربوط به یکدیگر. ما در این جا لیست کلمات انگلیسی مربوط به بانک را برای شما آورده‌ایم. می توانید مشابه با آن، به نوشتن چنین لیستی در مورد موضوعات دیگر بپردازد و از این طریق دایره لغات انگلیسی خود را افزایش دهید.

بانک به انگلیسی:
(Bank (noun
I have to go to the bank tomorrow
من باید فردا به بانک برم.

حساب داشتن به انگلیسی:
(Bank (verb
I bank with Mellat
من در بانک ملت حساب دارم.

حساب جاری به انگلیسی:
Checking account
?Do you have any checking accounts
آیا حساب بانکی دارید؟

حساب سپرده به انگلیسی:
Savings account
I didn’t have enough money in my savings account
به اندازه‌ ی کافی تو حساب سپرده ام پول نداشتم.

حساب مشترک به انگلیسی:
Joint account
She has three personal accounts and a joint account with her husband
اون خانم سه حساب شخصی و یک حساب مشترک با همسرش دارد.

موجودی حساب به انگلیسی:
Account balance
I’d like to check my account balance
میخوام موجودی حسابم رو چک کنم.

پشت نویس کردن به انگلیسی:
Endorse
This check is not valid and needs to be endorsed
این چک معتبر نیست و باید پشت نویسی بشه.

کارمند بانک به انگلیسی:
Bank teller
She worked as a bank teller for five years
اون خانم پنج سال متصدی بانک بود.

صورت حساب بانکی به انگلیسی:
Bank statement
?Do you send my bank statement every month
هر ماه صورت حساب بانکیم رو برام میفرستین؟

شعبه بانک به انگلیسی:
branch
I have three accounts in different branches
من 3تا حساب در شعبات مختلف دارم.

مشتری بانک به انگلیسی:
Client
I am not a client of this bank
من مشتری این بانک نیستم.

وام مسکن به انگلیسی:
Mortgage
My brother has to take out a mortgage to buy the house
برادرم برای اینکه اون خونه رو بخره مجبوره وام مسکن بگیره.

فیش پرداخت به انگلیسی:
Deposit slip
At first you need to fill out this deposit slip
شما اول باید این فیش پرداخت رو پر کنید.

دفترچه حساب به انگلیسی:
Passbook/Bankbook
?I have lost my passbook. How can I get a new one
دفترچه حسابم رو گم کردم. چطور میتونم یه جدیدش رو بگیرم؟

دستگاه خودپرداز به انگلیسی:
(ATM (Automated Teller Machine
They tried to withdraw cash from an ATM
اون ها تلاش کردند که از دستگاه خود پرداز پول بگیرن.

دسته چک به انگلیسی:
Checkbook
My old checkbook has just finished and I would like another one to do my transactions
دسته چک من اخیرا تموم شده و من برای انجام معاملات بانکی یک دسته چک جدید میخوام.

بهره بانکی به انگلیسی:
Interest
The rise in bank interest rate makes it hard for businesses to grow
افزایش نرخ بهره بانکی، شرایط رشد کسب و کار ها را دشوار کرده است.

معامالات بانکی به انگلیسی:
Bank transactions
My bank account is frozen and I am not able to do any bank transactions
حساب بانکی من مسدود شده و من نمیتونم هیچ معامله بانکی انجام بدم.

چک بانکی به انگلیسی:
Check
She wrote me a check for 120$
اون خانم یه چک به مبلغ ۱۲۰ دلار برای من نوشت.

چک سفید امضا به انگلیسی:
Blank check
I was given a blank check to set up my own business
به من یه چک سفید امضا داده شد که کسب و کار خودم رو راه بندازم.

چک بی محل به انگلیسی:
Bad check
Have you ever drawn a bad check
تا حالا چک بی محل کشیدی؟

بعد از مطالعه ی لیست کلمات انگلیسی مربوط به بانک، نوبت به یادگیری اصطلاحات بانکی به انگلیسی می‌رسد. این اصطلاحات را می توان مجموعه ای از کالوکیشن ها و ترکیباتی دانست که افراد انگلیسی زبان، از آن ها در بانک استفاده می‌کنند.

حساب باز کردن به انگلیسی:
To open an account
Would you like to open a checking account or savings account
میخواهید حساب جاری باز کنید یا سپرده؟

بستن حساب به انگلیسی:
To close an account
I want to close my account in your branch because I don’t need it anymore
میخواهم حسابم در شعبه شما رو ببندم چون دیگر به آن احتیاجی ندارم.

واریز کردن پول به انگلیسی:
Make a deposit / depositw
This debit card allows you to ithdraw up to 200$ a day from ATMs

برداشت کردن پول به انگلیسی:
Make a withdrawal / withdraw
Several large withdrawals were made from his account in the last week
هفته‌ی گذشته از حسابش چندین بار مبالغ زیادی برداشت شده بود.

انتقال وجه به انگلیسی:
Transfer money
You must transfer money into their account as soon as you receive your package
به محض اینکه بسته به دستتون رسید باید پول رو به حسابشون انتقال بدین.

وصول کردن چک به انگلیسی:
Clear a check
?How long does it take for this check to clear
چه قدر طول میکشه تا این چک وصول بشه؟

برگشت خوردن چک به انگلیسی:
bounce a check
I don’t understand why the bank bounced my check. There is enough money in my account
نمی‌فهمم چرا بانک چکم رو برگشت زده. به اندازه کافی پول تو حسابم هست.

حداقل موجودی افتتاح حساب به انگلیسی:
Minimum opening balance
?How much is the minimum opening balance in your branch
حداقل موجودی افتتاح حساب در شعبه شما چه قدر هست؟

چک کشیدن به انگلیسی:
Draw a check
I don’t know how to draw a check
نمیدونم چطور چک بکشم.

شمردن پول به انگلیسی:
Count money
The bank teller counts your money before depositing it into your account
کارمند بانک پولت رو قبل از اینکه بریزه به حسابت میشماره.

تبادل کردن ارز به انگلیسی:
Exchange currency
?Do you know where is the best place to exchange currency
میدونی بهترین جا واسه تبادل کردن ارز کجاست؟

تقاضای وام دادن به انگلیسی:
Apply for a loan
I applied for a loan last month but it was rejected
من ماه پیش تقاضای وام دادم اما با آن موافقت نشد.

نقد کردن چک به انگلیسی:
Cash a check
I need to cash this check today
باید امروز این چک رو نقد کنم.

پر کردن فیش پرداخت به انگلیسی:
Fill out a deposit slip
You’d better fill out a deposit slip before approaching the bank teller.
بهتره قبل از اینکه بری پیش متصدی بانک یه فیش پرداخت پر کنی.

بیش از حد از حساب پول برداشتن به انگلیسی:
To be overdrawn
You are overdrawn
شما بیش از حد از حسابتون پول بردشت کردین.

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم برای تقویت مکالمه انگلیسی در بانک لازم است خود را در موقعیت های مختلف فرض کنیم و سعی کنیم خواسته ی خود را بیان کنیم. حال که با لیستی از لغات و اصطلاحات بانکی به انگلیسی آشنا شدیم خوب است برخی از مکالمات روزمره انگلیسی در بانک را با هم بررسی کنیم و ببینم چطور از آن چه که تا به این جا یاد گرفته‌ایم، در این مکالمات استفاده شده است.

?Good morning Madam, what can I help you with
صبح بخیر خانم، چطور میتونم کمکتون کنم؟

Morning sir, I would like to open a bank account
صبح بخیر جناب، میخوام یک حساب بانکی باز کنم.

?Sure, just tell me what kind of account would you like to open
البته، فقط لطفا بگین که چه نوع حسابی میخواهید باز کنید؟

?I don’t know. what would you recommend
نمیدونم. شما کدوم رو پیشنهاد میدین؟

Well, it depends on your need. Checking account are mainly used for spending money while a savings account has some limits on how often you can withdraw money
خب به نیاز شما یستگی داره. حساب جاری معمولا برای خرج کردن پول استفاده میشه و حساب سپرده برای برداشت پول یه سری محدودیت ها داره.

Got it. I will open a checking account
متوجه شدم. یک حساب جاری باز میکنم.

So you need to feel out this application form and I need some documents like your ID card to verify your personal information
پس شما این فرم تقاضا رو پر کنید. من هم برای تصدیق اطلاعات شخصی شما به مدارکی مثل کارت شناساییتون نیاز دارم‌.

Of course, here you go
البته، بفرمایید.

Thank you. And if all goes well, I will be able to set up your account in just 20 minutes
متشکرم. اگه همه چیز خوب پیش بره فقط تا بیست دقیقه دیگه حساب شما ساخته میشه.

نمونه‌ای دیگر از مکالمه انگلیسی در بانک

?How are you doing
حالتون چطوره؟

Great thanks
عالیم ممنون

?How can I help you today
امروز چطور میتونم کمکتون کنم؟

I would like to deposit some money
میخواهم مقداری پول واریز کنم.

?Are you depositing cash or a check
پول نقد وازریز میکنید یا چک به حساب میخوابونید؟

I deposit cash
پول نقد واریز میکنم.

?How much are you depositing
چه مقدار واریز میکنید؟

2000$
۲۰۰۰ دلار

?What account do you want your money in
به چه حسابی میخواهید واریز کنید؟

I want to deposit it into my savings account
میخواهم به حساب سپردم واریز کنم.

?Can I do anything else for you
کار دیگه ای هست که براتون انجام بدم؟

No thanks
نه متشکرم

اصطلاحات مربوط به بانک در انگلیسی
0 0 آرا
Article Rating
اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
2 Comments
قدیمی ترین نظرات
جدیدترین نظرات نظرات با تعداد رای زیاد
بازخورد های آنلاین
نمایش تمام نظر ها
اسماعیلی
اسماعیلی
3 ماه ها قبل

بسیار عالی

حدیث
حدیث
1 ماه قبل

خیلی عالی بود ممنون،فقط کاش میشد مطالب به این خوبی رو دانلود کرد.

2
0
لطفا نظر دهیدx